YRITYSVASTUU
-ympäristövastuun osa-alue
Tuotteet/palvelut:
-Yrityksen nykytilan kartoitus
-Tulevaisuussuunnittelu ja toimenpiteet,
sisältäen investointirahoituksen
-Yritysblogi vastuullisuudesta
-Menestystä ympäristövastuusta
*Osaan yli 25 vuotisen sijoitus-finanssialan
kokemukseni myötä kertoa asiat euroina
ja ennakoida toimialan tulevaisuudennäkymiä
yritystoiminnan kannalta.
Vastuullinen sijoittaminen, ESG-osaaja (APV1&2)
*Kokemukseni Sll Hiilipörssin
Matkalla hiilineutraaliksi- yrityskoordinointityö
yli 50 yrityskontaktointia
ja yritysten auttamista.
Ympäristö & Vastuu
#Kestäväliiketoiminta
#nettopositiivinenyritys
#hiilineutraali2025
#vastuullinensijoittaminen-ESG 

**Osuuskunta Iloksi ja Voimaksi 

Lauantaina 25.4. olen mukana klo 13 ja 1