VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN
-ESG
Tuotteet/palvelut:
-
*Osaan yli 25 vuotisen sijoitus -finanssialan
kokemukseni myötä kertoa asiat euroina
ja ennakoida toimialan tulevaisuudennäkymiä
yritystoiminnan kannalta.
Vastuullinen sijoittaminen, ESG-osaaja (APV1&2)
Ympäristö & Vastuu
#Kestäväliiketoiminta
#nettopositiivinenyritys
#hiilineutraali2025
#vastuullinensijoittaminen-ESG 

**Osuuskunta Iloksi ja Voimaksi 

Lauantaina 25.4. olen mukana klo 13 ja 1