Elämää rakkaudessa ja runsaudessa 3/3

Updated: Aug 1, 2020


Kiitollisuus tuo aitoa rikkautta

Kiitollisuuden tunteen kehittäminen: Sir John Templeton:

” Jos sinulla on miljardi etkä ole kiitollinen, olet köyhä. Jos sinulla on vain vähän, mutta olet kiitollinen, olet aidosti rikas.”

Miten kiitollisuuden tunnetta voi kehittää?

Aluksi on katsottava, mikä voima ohjailee mieltä ja tunteita.

Kolme tärkeää päätöstä määräävät elämämme laadun.;

1) Mihin suuntaat huomiosi (se mihin keskityn, lisääntyy).

2) Mitä tämä merkitsee (millaisen merkityksen annamme asioille). Suuntaa huomio uusiksi ja muuta elämäsi merkitys. Ota oma elämä haltuusi ja muista: Merkitys on tunteita ja tunteet ovat elämä. Löydä kaikesta voimaannuttava merkitys ja rikkaus sanan syvemmässä mielessä on sinun jo tänään.

3) Mitä teen. Tunnetilamme määräävät voimakkaasti tekojamme.

Yleensä pyrimme toimimaan samalla tavalla kuin ne elämämme ihmiset, joita kunnioitamme ja rakastamme ja joiden seurasta nautimme. Kannattaa tiedostaa, millaisia roolimalleja jäljittelee elämässään. Kun tiedostaa, voi kulkea polkua joka edustaa sitä mitä omalta elämältä haluaa. Mihin keskitymme, mitä tunnemme ja mitä teemme – muutokset näissä asioissa on mahdollista vakiinnuttaa yksinkertaisten rutiinien avulla. On valmennettava itseään keskittymään oikeisiin asioihin, tuntemaan oikeita asioita ja tekemään oikeat asiat. Itseään on osattava voimaannuttaa.

Kuinka pitkä aika kuluu siemenen istuttamisesta taimen itämiseen?

Olemme elämän puutarhureita, jotka kylvämme monenlaista, voidaksemme sitten kerätä satoa ja hedelmiä, kenties lisätä omavaraisuuttamme. Haluamme ehkä viljellä luomua ja olla tarkkoja laadusta. Miksi emme näin tekisi, olemmehan tarkkoja siitä miten puemme, millaiset ovat ulkoiset puitteemme, mikä on statuksemme. Miksi emme kiinnittäisi huomiota siihen, mikä on juuri minulle menestystä ja vaurautta. Se on eri ihmisille eri asioita. Arvomaailmamme ottaa huomioon monenlaisia asioita kuten henkinen kasvumme, kauneuden ja esteettisyyden, rehellisyyden, ympäristönsuojelu, eettiset arvot ja suvaitsevaisuus, maailmanrauha.

Onnistumisen mallintaminen

Miten huippuosaajat ovat taitonsa hankkineet:

  • Jos joku ihminen on sen tehnyt, minäkin voin sen tehdä.

  • Kun olen tehnyt tavoitteen, keskityn vain tekemiseen, enkä mieti enää tavoitetta. Se on keskittymistä olennaiseen.

  • Ei haittaa, miten käy, mutta ylitän itseni ja teen parhaani niillä taidoilla kuin osaan. Keskittymällä olennaiseen, pystyn hyviin suorituksiin.

  • Harjoittelua ja raakaa työtä. Virheet ovat oppimiskokemuksia jotka ovat sallittuja turvallisessa ympäristössä.

  • Neuvoja vain huipputaitajilta. Vain niitä kannattaa kuunnella, jotka tekevät asian niin kuin itse haluaisin tehdä. Olen hyvä kuuntelemaan ja ottamaan vastaan ihan pienetkin vivahteet asiassa. Se syntyy kunnioittamisesta henkilön osaamista kohtaan. Merkitystä on sillä, että ohjeiden antaja on itse asian huippuosaaja. Itse asiassa kenenkään muun neuvoja ei edes pidä kuunnella.

Elämän tarkoituksesta ja vapaudesta valita

Usko omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämään lisää elämänhallinnan tunnetta. Tämä hallinnan tunne puolestaan lisää itsensä hyväksymistä, ihmisarvon kokemusta. Siitä seuraa kyky tehdä valintoja, joita muut eivät ehkä hyväksy, kyky pitää puoliaan ja halu sijoittaa rahaa omaan hyvinvointiinsa.

Logoterapian käsitys ihmisestä ja ihmisenä olemisesta on lohdullinen ja elämänmyönteinen. Ihminen on fyysinen, psyykkissosiaalinen ja henkinen kokonaisuus. Vaikka fyysinen tai psyykkinen meissä sairastuisi, henkinen ei koskaan! Ihmisen menneisyys ei määrää, mihin hänellä tulevaisuudessa on mahdollisuuksia, vaan elämässä on aina jäljellä tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Siinä tarkoituskolmion avulla voi elämän tarkoitusta nähdä tekemisen ja luomisen kautta. Toisaalta asennoitumalla ja kärsimyksen, kokemuksen kautta ja kolmantena elämysarvojen ja tunteen kautta.

Frankl joutui testaamaan oppinsa paikkansapitävyyden keskitysleirien kauhuissa toisen maailmansodan aikana. Hän esitti, että ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämä mielekkäänä ja merkityksellisenä. Tarkoituksen löytämisen kautta ihmisen on mahdollista löytää itsessään oleva potentiaali kestää lähes mitä tahansa elämässä vastaantulevaa. Ihmisellä ei ole aina vapautta valita eikä muuttaa olosuhteitaan, mutta hänellä on aina vapaus valita suhtautumisensa niihin. Ihminen on myös aina vapaa tekemään valintoja, joista hän on vastuussa.

Elämänmyönteisenä maailmankatsomuksena ja elämänfilosofiana siitä on apua erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kriiseissä ja kohtaloniskuissa, elämän tarkoituspohdinnoissa sekä ihmisenä kasvun ja ammatillisen kehittymisen prosesseissa.

Sosiaalisten ja psykologisten tekijöiden yhteyttä terveyteen on tutkittu ja löydetty seuraavia seikkoja: elämän mielekkyys, sosiaaliset suhteet, myönteiset tunteet, myönteinen ajattelu ja "oman kehon kuuntelu" lisäävät terveyttä ja hyvinvointia. Se tarkoittaa alhaisempaa sairastavuutta, nopeampaa toipumista ja pidempää elinikää. Uskalla uskoa itseesi ja kuunnella sisintäsi ja toimi sen mukaan, koska se on lopulta tärkeintä. - Sirkka Santapukki, Minuusvoima

Ajatus on suurenmoinen työkalu

Tietoinen ajatusten käyttäminen uskonvarmistukseen ja se, että hiljentyy ja meditoi avatakseen itsensä oivalluksille ja intuitiolle, eivät ole ristiriidassa keskenään. Tiedon alkulähde on se todellisuus, jota itämaiset filosofiat ja uskonnot nimittivät ainoaksi todelliseksi todellisuudeksi. Sitä mitä me ylennsä kutsumme todellisuudeksi, aineellista todellisuutta, mystikot kutsuvat illuusioksi - koska se on muuttuva ja tilapäinen. Onko olemassa sen vastakohtaa? Ei, miten voisikaan olla, kun kaikki on Yhtä? Kun yritämme torjua sisäisen, hengellisen tai syvemmän todellisuuden - ja valitsemme pelkän aineellisen, voimme todella huonosti joka tasolla, myönsimme sen tai emme.

Sisäiset kykymme ovat kuin aarrearkku, josta riittää ammennettavaa. Rupea aarteenetsijäksi. Ovtko mahdollisuutemme sitten rajattomat? Uskon, rukouksen ja uskonvarmistuksen avulla pystymme laajentamaan niitä puitteita, jotka itse tähän asti olemme luoneet tiedostamattomilla, kielteisillä ajatusmailleillamme, rajoittavalla roinalla, jota olemme koonneet sisällemme.

Mielikuvilla on ihmeellinen voima. Voit valita sen miten suhtaudut asioihin. Voit käyttää mielikuvien voimaa apuna arjessasi. Kriisitilanteessa saatat jäädä kuntoutettavaksi huoneeseen pääsemättä siitä pitkään aikaan eteenpäin. Tällöin mielikuvat voivat olla pelastusrengas. Positiivisten mielikuvien avulla luot uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen ja selvität tiesi tilanteesta eteenpäin.

Jokaisella ihmisellä on oman tahdon suhde elämään. - Alkuajatus

"Ennen elämän alkua Itse on ilman kehoa eli hän ei sillä hetkellä ole mukana elämässä. Hän luo ajatuksen elämään liittymisestä ja silloin hän luo ajatuksen siitä mitä hän tahtoo tehdä elämässään. Kukaan ei ole syntynyt ollakseen tekemättä mitään. Oman tahdon sija elämässä on hyvin keskeinen ja sen tulee olla täysin määräävä. Ihmisen elämän tarkoitus on siinä, että hänellä ei ole mitään syytä liittyä johonkin muuhun ajatukseen tai hylätä omaa tahtoaan. Oma tahto on ihmisen ainoa syy elää. Tahdottu maailma on kaikkien omien tahtojen summa.” kirjasta Alkuajatus- elämän pieni käsikirja, Hannu 2010.

Elä täyttä elämää

Rahan käyttötarkoitukset voivat lisätä onnellisuutta eri tavoin

1) Kokemuksiin sijoittaminen – matkailu, taitojen kartuttaminen, kursseilla käyminen, ei niinkään omistusten haaliminen

2) Oman ajan ostaminen – ”Aina kun voimme ulkoistaa epämiellyttävimmät tehtävät (kuten palvelut joita emme halua itse tehdä, vessan siivous, räystäiden siivoaminen ym) raha voi vaikuttaa ajankäyttöömme ja sallia meidän toteuttaa omia intohimojamme.”

3) Muihin sijoittaminen – kun antaa rahaa pois, meistä tulee todella onnellisia!

Köyhyyden pelko

"Köyhyyden ja rikkauden välillä ei ole kompromisseja. Rikkauteen ja köyhyyteen vievät tiet kulkevat eri suuntiin Jos haluat rikkauksia, sinun täytyy kieltäytyä kaikista olosuhteista, jotka johtavat köyhyyteen. (sanaa rikkaus käytetään tässä laajana käsityksenä, ja koskee täten taloudellista, hengellistä, psyykkistä ja materiaalista rikkautta.) Rikkauden polku alkaa aina halusta. Jos vaadit rikkauksia, päätä missä muodossa ja kuinka paljon niitä haluat, jotta olet tyytyväinen. Tunnet tien, joka johtaa rikkauksiin. Olet saanut kartan, jota seuraamalla pysyt oikeilla jäljillä. Jos et koskaan aloita matkaasi tai jos luovutat ennen kuin olet perillä, voit syyttää vain itseäsi. Tämä on sinun vastuullasi. Mikään selitys ei tule päästämään sinua vastuusta, jos nyt epäonnistut tai kieltäydyt vaatimasta rikkauksia elämältä, koska vastuun hyväksyminen vaati sinulta vain yhden asian - sattumalta sen ainoan asian, jota voit hallita, eli mielentilasi. Jokainen vastaa omasta mielentilastaan, eikä sitä voi ostaa, vaan se täytyy luoda."- Napoleon Hill, Ajattele oikein, menesty

”Minua ei kiinnosta olla hautausmaan rikkain mies. Illalla nukkumaan käydessäni haluan voida sanoa, että teimme jotain hienoa. Se on minulle tärkeintä.” – Steve Jobs

” Elä täyttä elämää, kun vielä olet täällä. Ota kokeaksesi kaikki. Pidä huolta itsestäsi ja ystävistäsi. Pidä hauskaa, hulluttele, tee kummallisuuksia. Anna mennä ja töpeksi! Niin tapahtuu kuitenkin, joten voit saman tien nauttia siitä. Kun pääset oppimaan virheistäsi, tartu tilaisuuteen: etsi ongelmasi aiheuttaja ja poista se. Älä tavoittele täydellisyyttä. Yritä vain olla hieno esimerkki siitä, mitä merkitsee olla ihminen.” – Tony Robbins

Rikkaus löytyy itsestä

”Pennittömät buddhalaismunkit sanovat itseään köyhiksi; omistamatta mitään he eivät ole köyhiä Taossa. Köyhyys näkyy heidän paikatuissa kaavuissaan. Heidän mielessään ovat Taon mittaamattomat aarteet. Mittaamattomia, ehtymättömästi toimivia aarteita käytetään epäröimättä toisten auttamiseen.

Todelliset Taon etsijät syventyvät omaan mieleensä. Kun tuntee sisäisen Buddhan, ei ole tarvetta etsiä ulkopuolelta. Tyhjyyteen takertuminen sekä levottomuus johtavat ajelehtimiseen ja vajoamiseen. Buddhat ja bohhisattvat eivät tyynnytä mieltään sellaisin keinoin. Kirkkaan mielen Suuri Bodhisattva oivalsi tämän salaperäisen äänen. Kehon ja mielen luonto on ihmeellinen; ei niiden toimintoja tarvitse muuttaa.”

”-Kiinalaisten ZEN, mestareiden runoja

(lähteenä käytetty Tony Robbins – RAHA peli haltuun, 7 yksinkertaista askelta taloudelliseen vapauteen. Napoleon Hill, Ajattele oikein, Menesty, Kristiina Harju- Kohti parasta, Kahlil Gibran- Profeetta, Profeetan paratiiisi, Sirkka Santapukki, Minuusvoima)


21 views0 comments

Recent Posts

See All