Muutos on mahdollisuus

Updated: Aug 1, 2020Voiko hitauden vaaliminen, hyvinvointi sekä kehon - ja mielenhallinta olla kenties seuraava tulevaisuuden trendi?


Vuosi 2016 toi mukanaan muutoksia joita kohti olen alitajuntaisesti mennyt viime vuodet. Irtisanoutumistilanteessa pitkästä työurasta, olo on kuin olisin epätodellisessa elokuvassa, jota ohjaa joku muu. Tunteet ovat vaihdelleet rajusti ja tämä ei ole mitenkään helppoa. Olen onneksi ehtinyt varautua tilanteeseen ja olen hankkinut uusia taitoja, uutta osaamista ja valmistautunut työelämän muutokseen. Minulla on paljon hiljaista tietoa joka on hyvä tulevaisuudessa ammentaa hyötykäyttöön. Hiljainen tieto ei saa jäädä piiloon, käyttämättömäksi resurssiksi. Avoimuus, positiivisuus, hyväksyvä suhtautuminen ja mahdollisuuksien näkeminen ovat omia voimavarojani muutostilanteessa.


Olen elämässäni ja työssäni aktiivinen ihminen. Neljän nuoren kasvattaminen, kouluttaminen ja saattaminen elämässä onnellisiksi ja hyvän itsetunnon omaaviksi ihmisiksi on elämäni vaativin ja palkitsevin rooli. Siitä on seurannut organisointikykyä, luottamusta elämään ja olen saanut itse kasvaa ihmisenä omien lasteni myötä. Olen tästä valtavan kiitollinen. Elän elämääni kiitollisin mielin ja omien arvojeni mukaisesti. Siihen kuuluu perhe, hyvät ihmissuhteet, mielekäs työ ja hyvinvoinnin ja terveyden vaaliminen. Elämäntapani on auttaa muita jolloin itsekin menestyn (= olen onnellinen).


Työelämäni suunta alkoi muuttua vääjäämättä ´kuluvana vuonna ja se sai minut ottamaan askeleita ja uskallusta kohti uutta. Olen tehnyt yli 25 vuotisen työputken pankki- ja finanssialan töitä. Viihdyn alalla, koska rakastan ihmiskohtaamisia, auttamista, ongelmien ratkaisua ja kaikenlaista psykologiaa siihen liittyen. Asiakassuhteiden rakentaminen, hoitaminen ja syventäminen, myynti ja uusasiakashankinta ovat minulle rakasta ja palkitsevaa työsarkaa. Asiantuntijuus on kehittynyt yhä syvällisemmäksi työtä tehdessä. Maailma ympärillä on muuttunut. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia ja samalla vähentää finanssialan työpaikkoja. Kaikki oppi on ollut korvaamattoman tärkeää ammatillisesti tulevaa ajatellen. Paketoin osaamiseni uudenlaiseksi yhdistäen sekä vanhaa, että uutta oppimaani sekä ottamalla mukaan muutoksen ja itseni johtamista.


Miten muutokseen voi ylipäätään valmistautua?


Me ihmiset yleensä vastustamme muutosta oli se hyvä tai huono muutos. Kokemani mukaan muutoksia kohdatessa tärkeintä on ensin käsitellä ja hyväksyä tilanne ja sen jälkeen selvittää itselleen mitä haluaa, ottaa uusi suunta ja fokusoida omat tavoitteet. On tärkeää tunnistaa omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Suunnittelu on puolet työstä eikä ollenkaan se helpoin vaihe. Omat hyvät ja huonot puolet on kohdattava rehellisesti ja löydettävä sitten oikea ja mielekäs suunta.


Myös vapaa-aikaan ja harrastuksiin on hyvä varata ja kalenteroida aikaa. Itsellä luovuutta virkistävä hetki on Asahi tuokio Pispalan harjuilla koiralenkin ohella. Oman ajan hallinta on ykkösjuttu kun on monia asioita hallittavavana ja suunniteltavana yhtä aikaa-

Olen analyyttisen toimialan ihminen niin hain lisäksi vertaillen eri ratkaisuja muutoksen hallittuun eteenpäin viemiseen. Piti nähdä metsä puilta ja sehän ei ole ollenkaan helppoa kun on katsellut yhtä toimialaa läheltä koko työuransa. Olen saanut Trestart ja Uratehdas yhteisöistä valtavan hyvää tukea, sparrausta sekä kontakteja ja uutta verkostoa. Lisäksi lukuisat ystävät ja ihmiset eri yhteyksistä ovat tukeneet minua muutoksessa eteenpäin. Kiitos!


Mitkä ovat tulevaisuuden megatrendejä Suomessa ja maailmalla?


Mitkä toimialat ja trendit tulevat tavalla tai toisella työllistämään ihmisiä? Hyvinvointi, terveys, terveysliikunta, luonto, hiljaisuus, digitalisaatio, yhteisöllisyys, omavaraistalouden uudelleen virittäminen. Ainakin nämä kiinnostavat ja luetellaan tulevaisuuden työllistäjinä sekä trendeinä.

Harrastustoiminta on tuonut minulle uusia osaamisalueita. Olen aina ollut kiinnostunut hyvinvoinnista, liikunnasta ja luonnosta. Hyvinvointiohjauksesta johon kuuluu terveellinen ravinto ja liikunta kiinnostuin reilut kymmenen vuotta sitten. Työhyvinvointi kiinnostaa. Olen käynyt Asahi Health kehonhuollon ohjaajakurssin. . Osaamisalueeni ovat laajentuneet pitäen sisällään asiakaspalvelua ja -hankintaa, myyntiä, suhdetoimintaa, tiimityötä, verkostoitumista, valmennusta, työhyvinvointi ja/tai terveysliikunnan ja hyvinvoinnin osaamista. Myös yrittäjyys ja sosiaalisen median hyödyntäminen markkinointikanavana kiinnostaa. Innostuksen kohteistani on mahdollista tulla kilpailuvaltti työmarkkinoilla. Terveys ja hyvinvointi ovat tulevaisuuden megatrendi. Jaksavat ja energiset työntekijät ovat yrityksen voimavara.


Koulutuksista yrittäjyyteen sekä terveysliikunnan ohjaajaksi (Personal Trainer) toivon saavani eväitä tulevaisuuteen sekä etenkin uusien yhteyksien luomiseen terveys- ja hyvinvoinnin toimialalle. Uudet verkostot ovat avainasia, koska nykypäivänä tiimien ja verkostojen välisellä yhteistyöllä saavutetaan tuloksia. Olen ilokseni saanut hyvää verkostoa terveys- ja hyvinvointitoimialalta mm. HealthHUB, Tampereen Kauppakamari, Tampereen Kaupunki.

Haluan kannustaa muitakin lähtemään liikkeelle. Liike ja joustavuus reagoida on tärkeintä.


Elämä on tässä ja nyt. On tärkeää arvostaa itseään ja olla kiitollinen pitkän aikavälin aikaansaannoksistaan!

14 views0 comments

Recent Posts

See All