Neljä tietä vapauteen

Updated: Aug 1, 2020
Käytä sanojasi puhtaastiSanat ovat voima, joka sinun täytyy luoda. Sanat ovat lahja, jota tulee käyttää oikein, puhtaasti.


”Ihmismieli on kuin kasvualusta, johon istutetaan jatkuvasti siemeniä. Nämä siemenet ovat mielipiteitä, uusia ajatuksia ja käsityksiä. Ongelmana on vain se, että liian usein siinä menestyvät pelon siemenet. Meidän on tärkeää tiedostaa, millaisia siemeniä mielemme kykenee kasvattamaan ja valmistaa se ottamaan vastaan rakkauden siemeniä.”s.35


Sanojen oikea käyttö on energian oikeanlaista käyttöä, se merkitsee, että suuntaat energiasi totuuteen ja rakkauteen itsesi hyväksi. Jokainen ihminen on kuin maagikko. Voimme sanoillamme joko kirota jonkun tai sitten vapauttaa hänet kirouksesta.


Itse olen ollut vuorovaikutuspiirissä, missä opetellaan antamaan toiselle ihmiselle tilaa tulla kuulluksi. Jokaisella on vuoronsa puhua ja keskustelu käydään ”minä muodossa”. Tällöin keskityn puhumaan omasta maailmastani enkä heitä syytöksiä kuten aina sinä teet noin.. tai anna vinkkejä, kuten sinun kannattaisi tehdä kuten minä teen…On tärkeää vuorovaikutuksessakin pysyä omalla tontilla ja keskittyä omaan ihmisenä kasvuun.


Työyhteisöissä sanoilla on suuri vaikutus työilmapiiriin. Sanotko jotakin vai jätätkö sanomatta – on päätös sekin. Työyhteisössäkin energian suuntaaminen totuuteen ja rakkauteen itsesi hyväksi on tärkeää. Jos hylkäät itsesi työpaikan arvojen vuoksi, se kostautuu itsellesi. Näenkin, että ihminen pystyy tekemään työtä onnellisesti työyhteisössä, joka jakaa samat arvot. Annatko muiden loistaa vai pyritkö saamaan itsesi ja egosi esille. Muiden kannustaminen ja kiitos tekee yhteisestä menestyksestä mahdollisen. Itseohjautuva työyhteisö taas tarvitsee loistavaa johtajuutta, jossa jokaiselle on selvää yhteinen arvomaailma ja tavoitteet. Tällöin viesti ja sanat sekä katse horisonttiin on samassa linjassa.


Sanoja voi käyttää oikein tai väärin.


Vanhemmilla on suuri vastuu sanojen käytöstä kannustamiseen ja lapsen rakkauden kokemiseen. Tukevatko sanat lapsen itsetuntoa. Saako lapsi rakastavan lapsuuden-vai etsiikö hän sitä lopun ikäänsä?


Hitler istutti valtavasti pelon siemeniä, jotka aiheuttivat valtavaa tuhoa. Meidän tulee ymmärtää millainen voima saa alkunsa siitä, mitä päästämme suustamme ulos.


Ihminen voi vaikuttaa pelon tai rakkauden kautta. Työpaikoissa, samoin kuin mediassakin kuunnellaan mielipidejohtajia. Jokainen meistä on kuitenkin itsensä" johtaja". On tärkeää tiedostaa oma totuutensa, käsitellä ,mikä osa siitä on uskomusmaailmaa ja kuvitelmaa, erottaa tämä muiden uskomuksista ja totuuksista. Vain oman sisäisen totuuden kautta voimme elää itsellemme uskollisena. Miten valjastan sanani muille, on minun tieni vapauteen? Käytänkö sanoja oikein ja rakkaudellisesti?


Valta on sitä, että saat jonkun tekemään jotain sellaista, mitä hän ei muuten tekisi - johtaminen on sitä, että autat jotakuta onnistumaan siinä, mitä hän on tekemässä

-Mikko Kuitunen


Kumpi on pelolla- kumpi rakkaudella johtamista?Älä ota mitään henkilökohtaisesti


”Luot oman kuvasi tai elokuvasi, jossa itse olet ohjaajana, tuottajana ja näyttelijänä. Tarkastelet elokuvaa elämän kanssa tekemiesi sopimusten mukaisesti. Muodostat itse oman näkemyksesi. Kyse on omasta totuudestasi, ei muiden. Muodostat itse omat näkemyksesi. Kenenkään toiminta ei johdu sinusta. Kaikki toimivat omista lähtökohdistaan käsin. Kaikki elävät omassa unessaan, omassa mielessään; heidän maailmansa on täysin erilainen kuin sinun. Heidän näkymyksensä on syntyisin kaikesta siitä ohjelmoinnista, jonka he omaksuivat. Asioihin henkilökohtaisesti suhtautuminen tekee sinusta helpon saaliin näille pedoille, näille mustille maagikoille. Kun suhtaudut asioihin henkilökohtaisesti, loukkaannut ja reagoit puolustamalla uskomuksiasi ja luomalla riitatilanteita.”s. 50- 51


Miten helposti työyhteisöissä tuleekaan tilanne, missä joku sanoo asioita, jotka ottaa henkilökohtaisesti, ellei ole muodostanut omaa totuutta ja tiedostanut sitä. On hyvin tärkeää rajata toisten ihmisten uskomukset ja sanomiset omasta totuudesta. On ylipäätään tärkeää tuntea itsensä ja kehittää tätä itsetuntemusta jatkuvasti, jotta tiedostaa oman totuutensa. Työyhteisö on joukko ihmisiä, joilla on jokaisella oma sisäinen uskomus- ja ajattelumaailmansa. Lisäksi vuorovaikutusta tulkitaan kehon kielestä. Työyhteisöt, joissa ei viestitä selkeästi olemassaolon tarkoitusta ja strategiaa, tavoitteita, yhteisiä suuntaviivoja sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä, on kuin laiva ilman kapteenia ajelehtimassa aavalla merellä. Säät vaihtelevat ja ennen pitkää laiva ajaa karille. Nykyelämässä muutos on jatkuvaa ja johtajuutta ja selkeää sisäistä ja ulkoista viestintää tarvitaan, jotta pysytään kartalla.


Mitä tehdä ristiriitatilanteissa. Edesmenneen isäni sanoin” älä ota henkilökohtaisesti. Se on tuon toisen ihmisen ongelma”. Todellakin, miksi ottaisin painolastia toisen ihmisen sanomisista ja ongelmista. Hänellä on oma totuutensa mihin minulla ei ole osaa eikä arpaa.


”Kun päätät olla ottamatta mitään henkilökohtaisesti, vältyt monilta tunnekuohuilta. Vihan, mustasukkaisuuden ja kateuden tunteet häviävät. Jopa suru kaikkoaa, kun et suhtaudu asioihin niin henkilökohtaisesti.”s. 57


Älä oleta mitään”Kaikki elämässä kokemasi suru ja kuohunta on pohjautunut olettamukseen ja siihen, että olet ottanut asiat henkilökohtaisesti. Pohdi hetki tähän lauseeseen kätkeytyvää totuutta. Kaikissa ihmisten välisissä valtapeleissä on kyse olettamusten tekemisestä ja asioiden ottamisesta henkilökohtaisesti. Koko unemme helvetistä perustuu tähän. Ihmismielen suuri mitote (juoru) luo paljon sekasortoa, mikä saa meidät ymmärtämään kaiken väärin. Näemme vain sen mitä haluamme nähdä ja kuulemme vain sen mitä haluamme kuulla. Emme näe asioita sellaisina kuin ne ovat. Meillä on tapana elää harhakuvitelmissa, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Me kirjaimellisesti luomme asioita mielikuvituksessamme. Teemme kaikenlaisia oletuksia, koska emme rohkene esittää kysymyksiä. Voit lopettaa olettamusten tekemisen kysymysten avulla. Jos et ymmärrä jotakin, kysy. Rohkene myös esittää tarpeesi. Toisella on oikeus joko ottaa ne huomioon tai olla ottamatta, mutta sinulla on aina oikeus ilmaista, mitä sinä haluat.”s. 60 -63


”Valkoinen maagikko käyttää sanojaan luomiseen, antamiseen, jakamiseen ja rakastamiseen. Kun sisäistät tämän, elämäsi muuttuu täysin. Kun muutat koko elämäsi unen, elämässäsi alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita. Sinun ei tarvitse enää ponnistella saadaksesi haluamasi, sillä hengen on helppo toimia kauttasi. Olet tällöin yhtä aikomustesi, henkesi, rakkauden, kiitollisuuden ja elämän kanssa."Tee aina parhaasiOlipa kyse mistä tahansa, tee aina parhaasi, älä enempää, älä vähempää. Muista kuitenkin, että kykysi tehdä parhaasi vaihtelevat tilanteen mukaan. Elämä on jatkuvaa muutosta ja liikettä, joten joskus kykenet loistaviin suorituksiin ja joskus taas vähemmän loistaviin.


Mies kysyi apua valaistuneelta mestarilta:” Mestari, jos mietiskelen neljä tuntia päivässä, kauanko minulla kestää valaistua? mestari vastasi ”Jos mietiskelet neljä tuntia päivässä, valaistut ehkä kymmenessä vuodessa. Jos mietiskelet kauemmin, valaistuminen kestää kauemmin. Koska et ole täällä sen vuoksi, että uhraisit elämäsi ja kadottaisit elämänilosi. Sinun on tarkoitus elää, rakastaa ja olla onnellinen. Jos mietiskelet kahdeksan tuntia, vaikka kykenet tekemään parhaasi jo kahdessa tunnissa, se ei enää ole tarkoituksenmukaista ja väsyt turhaan ja kadotat elämänilosi. Kun teet parhaasi, huomaat, että meditaation kestolla ei ole niin väliä, vaan voit aina nauttia elämästä, rakastaa ja olla onnellinen. Parhaansa tekeminen tarkoittaa, että toimit ilosta ja rakkaudesta käsin, ei palkkion toivossa.”s 71


Itselle riittämisen taito on tehtävä, jota ainakin itse opiskelen edelleen. Kuitenkin, kun muistan, että kun teen parhaani, se riittää. Ihminen on itsensä pahin vihollinen. Monesti muille suoritus riittää, mutta itselle ei. Työelämä on tällä hetkellä muuttunut kovemmaksi ja humaanisuutta saa etsiä. Siksi on erityisen tärkeää olla itse tyytyväinen siihen, että kun teet parhaasi, se on hyvä. Koska jos työidentiteetti on vahva ja ihminen joutuu kuitenkin lähtemään työpaikastaan, vaikkakin teki työnsä itsensä ylittäen, se on ihmiselle tuhoisaa. Siksi on tärkeää ohjautua sisältäpäin, eikä antaa valtaa asioille, joille ei voi mitään.Tarinan valaistuneesta mestarista ja kysyjästä voi mieltää työelämäänkin; kaiken työn keskellä ihmisen tehtävä on myös nauttia, elää ja olla onnellinen. Tätä suoriutumista ei voi aina mitata ajan kestolla vaan ihminen voi tehdä parhaansa lyhyessäkin ajassa. Tämä on hyvin yksilöllistä eri ihmisillä, eri olosuhteisssa ja tilanteissa. Siksi joustot työelämässä ovat oikea suunta ja parhaaseen suoritukseen voi kannustaa yhä enemmän, kun antaa ihmisen itse hieman enemmän valita oikeat olosuhteet, hetket sille parhaalle suorituksellensa. Ja lopulta se, että joka hetki riittää itsellensä ja tekee parhaansa, on yksi tie vapauteen ja onnellisuuteen


Artikkeli pohjautuu kirjaan Neljä tietä vapauteen, Don Miguel Ruiz - Hän auttaa elämää rajoittavista uskomuksista neljän yksinkertaisen ja selkeän henkisen periaatteen avulla, joita voimme toteuttaa jokapäiväisessä elämässä.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

vuokkoisokorpi.com. Proudly created with Wix.com